W razie pyta艅 skorzystaj z chatu (prawy dolny r贸g strony)

Email: [email protected] 馃摤

do kasy suma: 0,00聽z艂
Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Cudnalazienka.pl - meble 艂azienkowe, szafki, rega艂y, umywalki do Twojej 艂azienki

okre艣laj膮cy m.in. zasady zawierania um贸w poprzez Sklep, zawieraj膮cy najwa偶niejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach KonsumentaSPIS TRE艢CI
搂 1 Definicje
搂 2 Kontakt ze Sprzedawc膮
搂 3 Wymogi techniczne
搂 4 Zakupy w Sklepie
搂 5 P艂atno艣ci
搂 6 Realizacja zam贸wienia
搂 7 Prawo odst膮pienia od umowy
搂 8 Wyj膮tki od prawa odst膮pienia od umowy
搂 9 Reklamacje
搂 10 Dane osobowe
搂 11 Zastrze偶enia
Za艂膮cznik nr 1: Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy

搂 1 DEFINICJE

Dni robocze 鈥 dni od poniedzia艂ku do pi膮tku za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument 鈥 konsument w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego.
Konto 鈥 uregulowana odr臋bnym regulaminem nieodp艂atna funkcja Sklepu (us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮), dzi臋ki kt贸rej ka偶dy podmiot korzystaj膮cy ze Sklepu mo偶e za艂o偶y膰 w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupuj膮cy 鈥 ka偶dy podmiot kupuj膮cy w Sklepie.
Kupuj膮cy uprzywilejowany 鈥 Kupuj膮cy, kt贸ry jest Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 uprzywilejowanym.
Przedsi臋biorca uprzywilejowany 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nieposiadaj膮c膮 dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin 鈥 niniejszy regulamin.
Sklep 鈥 sklep internetowy Cudnalazienka.pl - meble 艂azienkowe, szafki, rega艂y, umywalki do Twojej 艂azienki prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem https://cudnalazienka.pl.
Sprzedawca 鈥 KAMIL 艁UKASZ DUSZY艃SKI, przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 F.H.U. Kamil Duszy艅ski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP 6292429031, nr REGON 364386144, ul. Ofiar Katynia 60, 42-530 D膮browa G贸rnicza.
Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

搂 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWC膭

 1. Adres pocztowy: ul. Ofiar Katynia 60, 42-530 D膮browa G贸rnicza
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: 666527230

搂 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawid艂owego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urz膮dzenie z dost臋pem do Internetu
  • przegl膮darka internetowa obs艂uguj膮ca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie, poza wymogami okre艣lonymi w ust. 1, niezb臋dne jest aktywne konto e-mail.

搂 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produkt贸w widoczne w Sklepie s膮 ca艂kowitymi cenami za produkt.
 2. Sprzedawca zwraca uwag臋, 偶e na ca艂kowit膮 cen臋 zam贸wienia sk艂adaj膮 si臋 wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, je艣li w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia produkt nale偶y doda膰 do koszyka w Sklepie.
 4. Nast臋pnie Kupuj膮cy wybiera spos贸b dostawy towaru oraz metod臋 p艂atno艣ci za zam贸wienie spo艣r贸d dost臋pnych w Sklepie opcji, a tak偶e podaje dane niezb臋dne do zrealizowania z艂o偶onego zam贸wienia.
 5. Zam贸wienie zostaje z艂o偶one w momencie potwierdzenia jego tre艣ci i zaakceptowania Regulaminu przez Kupuj膮cego.
 6. Z艂o偶enie zam贸wienia jest to偶same z zawarciem umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮.
 7. Kupuj膮cy mo偶e zarejestrowa膰 si臋 w Sklepie, tj. za艂o偶y膰 w nim Konto, lub dokonywa膰 zakup贸w bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy ka偶dym ewentualnym zam贸wieniu.

搂 5 P艁ATNO艢CI

 1. Za z艂o偶one zam贸wienie mo偶na zap艂aci膰, w zale偶no艣ci od wyboru Kupuj膮cego:
  1. zwyk艂ym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomoc膮 karty p艂atniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za po艣rednictwem platformy p艂atniczej:
   • Blue Media
   • Przelewy24
 2. W przypadku wybrania p艂atno艣ci za po艣rednictwem platformy p艂atniczej Blue Media, podmiotem 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 p艂atno艣ci online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupuj膮cego p艂atno艣ci z g贸ry, za zam贸wienie nale偶y zap艂aci膰 w terminie 5 Dni roboczych od z艂o偶enia zam贸wienia.
 4. Sprzedawca informuje, 偶e w przypadku metod p艂atno艣ci, w kt贸rych pole do wprowadzenia danych niezb臋dnych do zrealizowania p艂atno艣ci pojawia si臋 bezpo艣rednio po z艂o偶eniu zam贸wienia, op艂acenie zam贸wienia jest mo偶liwe wy艂膮cznie bezpo艣rednio po z艂o偶eniu zam贸wienia.
 5. Dokonuj膮c zakup贸w w Sklepie, Kupuj膮cy akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawc臋. Kupuj膮cy ma prawo wycofa膰 swoj膮 akceptacj臋.

搂 6 REALIZACJA ZAM脫WIENIA

 1. Termin realizacji zam贸wienia wskazany jest w Sklepie.
 2. W przypadku gdy Kupuj膮cy wybra艂 p艂atno艣膰 z g贸ry za zam贸wienie, Sprzedawca przyst膮pi do realizacji zam贸wienia po jego op艂aceniu.
 3. W sytuacji gdy w ramach jednego zam贸wienia Kupuj膮cy zakupi艂 produkty o r贸偶nym terminie realizacji, zam贸wienie zostanie zrealizowane w terminie w艂a艣ciwym dla produktu o najd艂u偶szym terminie realizacji.
 4. Towar dostarczany jest wy艂膮cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane s膮 za po艣rednictwem firmy kurierskiej.

搂 7 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Kupuj膮cy uprzywilejowany ma prawo odst膮pi膰 od umowy zawartej ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu, z zastrze偶eniem 搂 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia:
  1. w kt贸rym Kupuj膮cy uprzywilejowany wszed艂 w posiadanie towaru lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego wesz艂a w posiadanie tego towaru;
  2. w kt贸rym Kupuj膮cy uprzywilejowany wszed艂 w posiadanie ostatniego towaru, partii lub cz臋艣ci lub w kt贸rym osoba trzecia, inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego, wesz艂a w posiadanie ostatniego towaru, partii lub cz臋艣ci, w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci wielu towar贸w, kt贸re dostarczane s膮 osobno, partiami lub w cz臋艣ciach.
 3. Aby Kupuj膮cy uprzywilejowany m贸g艂 skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy musi poinformowa膰 Sprzedawc臋, korzystaj膮c z danych podanych w 搂 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮).
 4. Kupuj膮cy uprzywilejowany mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy umieszczonego na ko艅cu Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 5. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy wystarczy, 偶e Kupuj膮cy uprzywilejowany wy艣le informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

  SKUTKI ODST膭PIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odst膮pienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupuj膮cemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o decyzji Kupuj膮cego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy.
 7. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Kupuj膮cy uprzywilejowany zgodzi si臋 na inne rozwi膮zanie, w ka偶dym przypadku Kupuj膮cy uprzywilejowany nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.
 8. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze towar od Kupuj膮cego uprzywilejowanego, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Ofiar Katynia 60, 42-530 D膮browa G贸rnicza niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Kupuj膮cy uprzywilejowany poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y. Termin jest zachowany, je偶eli Kupuj膮cy uprzywilejowany ode艣le towar przed up艂ywem terminu 14 dni.
 10. Kupuj膮cy uprzywilejowany ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupuj膮cy uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Je艣li towar ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮, Kupuj膮cy uprzywilejowany r贸wnie偶 b臋dzie musia艂 ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu towar贸w. O szacowanej wysoko艣ci tych koszt贸w Kupuj膮cy uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawc臋 w opisie towaru w Sklepie lub podczas sk艂adania zam贸wienia.
 13. W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego kart膮 p艂atnicz膮, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty p艂atniczej.

搂 8 WYJ膭TKI OD PRAWA ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, o kt贸rym mowa w 搂 7 Regulaminu, nie przys艂uguje w odniesieniu do umowy:
  1. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Kupuj膮cego uprzywilejowanego lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 towary, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  5. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
  7. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

搂 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupuj膮cego uprzywilejowanego odpowiedzialno艣膰 za zgodno艣膰 艣wiadczenia z umow膮, przewidzian膮 przez powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w tym zw艂aszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o sk艂adanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w 搂 2 Regulaminu.
 3. Je艣li na produkt zosta艂a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak偶e o jej warunkach, jest dost臋pna w Sklepie.
 4. Reklamacje dotycz膮ce dzia艂ania Sklepu nale偶y kierowa膰 na adres e-mail wskazany w 搂 2 Regulaminu.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJ膭CY UPRZYWILEJOWANI

 1. Towary
  1. W przypadku braku zgodno艣ci towaru z umow膮, Kupuj膮cy uprzywilejowany ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z uprawnie艅 okre艣lonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci towaru z umow膮, istniej膮cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili, chyba 偶e termin przydatno艣ci towaru do u偶ycia, okre艣lony przez Sprzedawc臋, jego poprzednik贸w prawnych lub osoby dzia艂aj膮ce w ich imieniu, jest d艂u偶szy.
  3. Na podstawie przepis贸w Ustawy o prawach konsumenta, Kupuj膮cy uprzywilejowany mo偶e w ka偶dym przypadku 偶膮da膰:
   1. wymiany towaru,
   2. naprawy towaru.
  4. Dodatkowo, Kupuj膮cy uprzywilejowany mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o:
   1. obni偶eniu ceny,
   2. odst膮pieniu od umowy
   w sytuacji, gdy:
   • Sprzedawca odm贸wi艂 doprowadzenia towaru do zgodno艣ci z umow膮 zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadzi艂 towaru do zgodno艣ci z umow膮 zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
   • brak zgodno艣ci towaru z umow膮 wyst臋puje nadal, pomimo 偶e Sprzedawca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 towar do zgodno艣ci z umow膮;
   • brak zgodno艣ci towaru z umow膮 jest na tyle istotny, 偶e uzasadnia obni偶enie ceny albo odst膮pienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze 艣rodk贸w ochrony okre艣lonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
   • z o艣wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie doprowadzi on towaru do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Kupuj膮cego uprzywilejowanego.
  5. W przypadku towaru podlegaj膮cego naprawie lub wymianie, Kupuj膮cy uprzywilejowany powinien udost臋pni膰 ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupuj膮cego uprzywilejowanego towar na sw贸j koszt.
  6. Kupuj膮cy uprzywilejowany nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli brak zgodno艣ci towaru z umow膮 jest nieistotny.
  7. W razie odst膮pienia od umowy, o kt贸rym mowa w niniejszej sekcji (dotycz膮cej towar贸w), Kupuj膮cy uprzywilejowany niezw艂ocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Ofiar Katynia 60, 42-530 D膮browa G贸rnicza. Sprzedawca zwraca Kupuj膮cemu uprzywilejowanemu cen臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odes艂ania.
  8. Sprzedawca zwraca Kupuj膮cemu uprzywilejowanemu kwoty nale偶ne wskutek skorzystania z prawa obni偶enia ceny niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Kupuj膮cego uprzywilejowanego o obni偶eniu ceny.
 2. Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅
  1. W przypadku gdy post臋powanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument mo偶e skorzysta膰 m.in. z:
   1. mediacji prowadzonej przez w艂a艣ciwy terenowo Wojew贸dzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y si臋 zwr贸ci膰 z wnioskiem o mediacj臋. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz Inspektorat贸w znajduje si臋 tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
   2. pomocy w艂a艣ciwego terenowo sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz s膮d贸w dost臋pny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
   3. bezp艂atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsument贸w;
   4. internetowej platformy ODR dost臋pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJ膭CY INNI NI呕 KUPUJ膭CY UPRZYWILEJOWANI

 1. W przypadku wyst膮pienia wady towaru, Kupuj膮cy inny ni偶 Kupuj膮cy uprzywilejowany ma mo偶liwo艣膰 reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym r臋kojmi.
 2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupuj膮cy b臋d膮cy przedsi臋biorc膮 innym ni偶 Przedsi臋biorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 towaru w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz艂a na jaw dopiero p贸藕niej - je偶eli nie zawiadomi艂 Sprzedawcy niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powy偶szego terminu wystarczy wys艂anie przed jego up艂ywem zawiadomienia o wadzie.
 3. Korzystaj膮c z r臋kojmi, Kupuj膮cy inny ni偶 Kupuj膮cy uprzywilejowany mo偶e, na zasadach okre艣lonych w Kodeksie cywilnym:
  1. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy,
  3. 偶膮da膰 wymiany towaru na wolny od wad,
  4. 偶膮da膰 usuni臋cia wady.
 4. Je艣li oka偶e si臋, 偶e dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupuj膮cy inny ni偶 Kupuj膮cy uprzywilejowany jest zobowi膮zany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Ofiar Katynia 60, 42-530 D膮browa G贸rnicza.
 5. Celem unikni臋cia w膮tpliwo艣ci Sprzedawca zwraca uwag臋, 偶e do odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Kupuj膮cego innego ni偶 Kupuj膮cy uprzywilejowany, zwi膮zanej z reklamacj膮, stosuje si臋 postanowienie 搂 11 ust. 5.

搂 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj膮cego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc臋 鈥 w tym o pozosta艂ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak偶e o odbiorcach danych 鈥 znajduj膮 si臋 w dost臋pnej w Sklepie Polityce prywatno艣ci 鈥 ze wzgl臋du na zasad臋 przejrzysto艣ci, zawart膮 w og贸lnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 鈥 鈥RODO鈥.
 2. Celem przetwarzania danych Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋, podanych przez Kupuj膮cego w zwi膮zku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zam贸wie艅. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub dzia艂ania podejmowane na 偶膮danie Kupuj膮cego, zmierzaj膮ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ci膮偶膮cy na Sprzedawcy obowi膮zek prawny zwi膮zany z rachunkowo艣ci膮 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegaj膮cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze艅 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupuj膮cego jest dobrowolne, ale jednocze艣nie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemo偶liwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupuj膮cego podane w zwi膮zku z zakupami w Sklepie b臋d膮 przetwarzane do momentu, w kt贸rym:
  1. przestanie obowi膮zywa膰 umowa zawarta mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮;
  2. na Sprzedawcy przestanie ci膮偶y膰 obowi膮zek prawny, zobowi膮zuj膮cy go do przetwarzania danych Kupuj膮cego;
  3. ustanie mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 przez Kupuj膮cego lub Sprzedawc臋, zwi膮zanych z umow膮 zawart膮 przez Sklep;
  4. zostanie przyj臋ty sprzeciw Kupuj膮cego wobec przetwarzania jego danych osobowych 鈥 w przypadku gdy podstaw膮 przetwarzania danych by艂 uzasadniony interes Sprzedawcy
  鈥 w zale偶no艣ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nast膮pi najp贸藕niej.
 5. Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo 偶膮dania:
  1. dost臋pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni臋cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak偶e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi膮zanych ze szczeg贸ln膮 sytuacj膮 Kupuj膮cego 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawc臋).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupuj膮cy powinien skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 przy wykorzystaniu danych z 搂 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupuj膮cy uzna, 偶e jego dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

搂 11 ZASTRZE呕ENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj膮cego tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 2. Ka偶dorazowo sk艂adane w Sklepie zam贸wienie stanowi odr臋bn膮 umow臋 i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zam贸wienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupuj膮cym nieb臋d膮cym Kupuj膮cym uprzywilejowanym, s膮dem w艂a艣ciwym b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy w stosunku do Kupuj膮cego nieb臋d膮cego Kupuj膮cym uprzywilejowanym z tytu艂u zawartej umowy, jest ograniczona - w granicach dopuszczonych przez prawo - do kwoty z艂o偶onego przez Kupuj膮cego zam贸wienia, wskutek kt贸rego dosz艂o do zawarcia umowy, oraz do 1 roku od zawarcia tej umowy.


Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu

Poni偶ej znajduje si臋 wz贸r formularza odst膮pienia od umowy, z kt贸rego Konsument lub Przedsi臋biorca uprzywilejowany mo偶e, ale nie musi skorzysta膰:WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

F.H.U. Kamil Duszy艅ski
ul. Ofiar Katynia 60, 42-530 D膮browa G贸rnicza
adres e-mail: [email protected]

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych towar贸w(*) / o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imi臋 i nazwisko Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

Regulamin konta

w sklepie Cudnalazienka.pl - meble 艂azienkowe, szafki, rega艂y, umywalki do Twojej 艂azienki

SPIS TRE艢CI
搂 1 Definicje
搂 2 Kontakt z Us艂ugodawc膮
搂 3 Wymogi techniczne
搂 4 Konto
搂 5 Reklamacje
搂 6 Dane osobowe
搂 7 Zastrze偶enia

搂 1 DEFINICJE

Konsument 鈥 konsument w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego.
Konto 鈥 uregulowana w Regulaminie nieodp艂atna funkcja Sklepu (us艂uga), dzi臋ki kt贸rej Us艂ugobiorca mo偶e za艂o偶y膰 w Sklepie swoje indywidualne konto.
Us艂ugobiorca - ka偶dy podmiot zak艂adaj膮cy Konto lub zainteresowany za艂o偶eniem Konta.
Us艂ugobiorca uprzywilejowany 鈥 Us艂ugobiorca, kt贸ry jest Konsumentem lub osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 z Us艂ugodawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nieposiadaj膮c膮 dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep 鈥 sklep internetowy Cudnalazienka.pl - meble 艂azienkowe, szafki, rega艂y, umywalki do Twojej 艂azienki prowadzony przez Us艂ugodawc臋 pod adresem https://cudnalazienka.pl
Us艂ugodawca - KAMIL 艁UKASZ DUSZY艃SKI, przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 F.H.U. Kamil Duszy艅ski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP 6292429031, nr REGON 364386144, ul. Ofiar Katynia 60, 42-530 D膮browa G贸rnicza.

搂 2 KONTAKT Z US艁UGODAWC膭

 1. Adres pocztowy: ul. Ofiar Katynia 60, 42-530 D膮browa G贸rnicza
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: 666527230

搂 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawid艂owego funkcjonowania i za艂o偶enia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urz膮dzenie z dost臋pem do Internetu
  • przegl膮darka internetowa obs艂uguj膮ca JavaScript i pliki cookies

搂 4 KONTO

 1. Za艂o偶enie Konta jest ca艂kowicie dobrowolne i zale偶ne od woli Us艂ugobiorcy.
 2. Konto daje Us艂ugobiorcy dodatkowe mo偶liwo艣ci, takie jak: przegl膮danie historii zam贸wie艅 z艂o偶onych przez Us艂ugobiorc臋 w Sklepie, sprawdzenie statusu zam贸wienia czy samodzielna edycja danych Us艂ugobiorcy.
 3. W celu za艂o偶enia Konta nale偶y wype艂ni膰 stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie za艂o偶enia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomi臋dzy Us艂ugobiorc膮 a Us艂ugodawc膮 umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Us艂ugobiorca mo偶e bez ponoszenia jakichkolwiek koszt贸w w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta nale偶y wys艂a膰 swoj膮 rezygnacj臋 do Us艂ugodawcy na adres e-mail: [email protected], czego skutkiem b臋dzie niezw艂oczne usuni臋cie Konta oraz rozwi膮zanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

搂 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotycz膮ce funkcjonowania Konta nale偶y kierowa膰 na adres e-mail [email protected].
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast膮pi w terminie do 14 dni.

  POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃
 3. W przypadku gdy post臋powanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument mo偶e skorzysta膰 m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez w艂a艣ciwy terenowo Wojew贸dzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y si臋 zwr贸ci膰 z wnioskiem o mediacj臋. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz Inspektorat贸w znajduje si臋 tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomocy w艂a艣ciwego terenowo sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz s膮d贸w dost臋pny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  3. bezp艂atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsument贸w;
  4. internetowej platformy ODR dost臋pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

搂 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Us艂ugobiorc臋 podczas korzystania z Konta jest Us艂ugodawca. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Us艂ugodawc臋 鈥 w tym o pozosta艂ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak偶e o odbiorcach danych, znajduj膮 si臋 w dost臋pnej w Sklepie Polityce prywatno艣ci 鈥 ze wzgl臋du na zasad臋 przejrzysto艣ci, zawart膮 w og贸lnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 鈥 鈥RODO鈥.
 2. Celem przetwarzania danych Us艂ugobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o 艣wiadczenie us艂ugi lub dzia艂ania podejmowane na 偶膮danie Us艂ugobiorcy, zmierzaj膮ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a tak偶e prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy, polegaj膮cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze艅 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Us艂ugobiorc臋 jest dobrowolne, ale jednocze艣nie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, 偶e Us艂ugodawca nie b臋dzie m贸g艂 艣wiadczy膰 us艂ugi prowadzenia Konta.
 4. Dane Us艂ugobiorcy b臋d膮 przetwarzane do momentu, w kt贸rym:
  1. Konto zostanie usuni臋te przez Us艂ugobiorc臋 lub Us艂ugodawc臋 na 偶膮danie Us艂ugobiorcy
  2. ustanie mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 przez Us艂ugobiorc臋 lub Us艂ugodawc臋, zwi膮zanych z Kontem;
  3. zostanie przyj臋ty sprzeciw Us艂ugobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych 鈥 w przypadku gdy podstaw膮 przetwarzania danych by艂 uzasadniony interes Us艂ugodawcy
  鈥 w zale偶no艣ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nast膮pi najp贸藕niej.
 5. Us艂ugobiorcy przys艂uguje prawo 偶膮dania:
  1. dost臋pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni臋cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak偶e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi膮zanych ze szczeg贸ln膮 sytuacj膮 Us艂ugobiorcy 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Us艂ugodawc臋).
 6. W celu realizacji swoich praw, Us艂ugobiorca powinien skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮.
 7. W przypadku gdy Us艂ugobiorca uzna, 偶e jego dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, Us艂ugobiorca mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

搂 7 ZASTRZE呕ENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Us艂ugobiorc臋 tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w j臋zyku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia wa偶nych przyczyn, o kt贸rych mowa w ust. 4, Us艂ugodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Wa偶nymi przyczynami, o kt贸rych mowa w ust. 3 s膮:
  1. konieczno艣膰 dostosowania Sklepu do przepis贸w prawa maj膮cych zastosowanie do dzia艂alno艣ci Sklepu;
  2. poprawa bezpiecze艅stwa 艣wiadczonej us艂ugi;
  3. zmiana funkcjonalno艣ci Konta, wymagaj膮ca modyfikacji Regulaminu.
 5. Us艂ugobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w 偶ycie za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail wys艂anej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Us艂ugobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformowa膰 o tym Us艂ugodawc臋 poprzez wys艂anie odpowiedniej wiadomo艣ci na adres e-mail Us艂ugodawcy [email protected], czego skutkiem b臋dzie rozwi膮zanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwil膮 wej艣cia w 偶ycie planowanej zmiany lub wcze艣niej, je艣li Us艂ugobiorca zg艂osi takie 偶膮danie.
 7. W sytuacji gdy Us艂ugobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wej艣cia jej w 偶ycie przyjmuje si臋, 偶e akceptuje j膮, co nie stanowi 偶adnej przeszkody do rozwi膮zania umowy w przysz艂o艣ci.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Us艂ugobiorc膮 nieb臋d膮cym Us艂ugobiorc膮 uprzywilejowanym, s膮dem w艂a艣ciwym b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Us艂ugodawcy.
do g贸ry
Sklep jest w trybie podgl膮du
Poka偶 pe艂n膮 wersj臋 strony
Sklep internetowy Shoper.pl